Nyheter

Fruktgården AS stiftet 20.01.2014

Den 20.01.2014 ble Fruktgården AS etablert med tre eiere. Selskapet skal stå for driften av de tre eiernes dyrka mark som utgjør totalt 400 dekar. Det meste skal legges om fra dagens kornproduksjon og beiter.

Reklamer